ERP SYSTÉM ONLINE, CLOUD

ABRA ON-LINE, INFORMAČNÝ SYSTÉM NA INTERNETE

Znížte náklady na nákup a údržbu serverov a sieťovej infraštruktúry.

Investujte svoj čas a prostriedky radšej do rozvoja podnikania.

ČO JE ABRA ON-LINE?

S ABRA on-line môžete spúšťať váš informačný systém cez internet bez nutnosti inštalácie na vašich serveroch. O prevádzku sa priamo u nás denne starajú špičkoví odborníci. Vďaka tomu získate viac pokoja a menej stresu pri riešení výpadkov, rozvoji a údržbe serverov alebo ďalších IT technológií.

ABRA on-line pracuje výhradne s technologicky najvyspelejšími komponentmi a jej prevádzku zaisťujú kontinuálne školení IT profesionáli, vďaka čomu vám zabezpečíme:

 • Vysokú úroveň zabezpečenia vašich dát.
 • Optimalizované prostredie pre informačný systém ABRA.
 • Dostupnosť systému na 99,99%.
 • Servisný dohľad 24/7.
 • Prístup cez internet odkiaľkoľvek.
 • Kompletné spravovanie od jedného dodávateľa.
 • Priebežný upgrade a update všetkých technológií a softvéru.

CENA ABRA ON-LINE

Vlastníci licencie informačného systému ABRA GEN môžu službu ABRA on-line využívať za cenu 29 EUR mesačne za prvého užívateľa. Cena za každého dalšieho užívatela je 23 EUR / mesiac.

Ak ešte nevlastníte licenciu IS ABRA, cena ABRA on-line vrátane licencie IS ABRA GEN je 61 EUR / mesiac za prvého užívateľa. V cene je už obsiahnutá licencia informačného systému ABRA G3 obsahujúca štandardné moduly informačného systému ABRA, podporu vrátane aktualizácií, telefonickú hotline a neobmedzené užívateľské školenia. Všetko bez akýchkoľvek ďalších poplatkov. Za každého dalšieho úžívatela zaplatíte len 55 EUR / mesiac.

PARAMETRE RIEŠENIA:

 • CloudServer Pro AP/DB server, 2 vCPU, 4 GB RAM, 60 GB 10k SAN HDD, vysoká dostupnosť (HA)
 • CloudServer Pro TS server, 2 vCPU, 2 GB RAM, 60 GB 10k SAN HDD, vysoká dostupnosť (HA)
 • využitie centrálneho AD systému pre správu práv užívateľov
 • Firewall - HW, CISCO ASA, vysoká dostupnosť (HA)
 • zálohovanie na úrovni virtuálneho stroja do geograficky oddeleného dátového centra- 1x denne, odkladanie 2 ks záloh
 • operačný systém MS Windows Server 2008 R2/2012 (licencia)
 • terminálové služby MS Remote Desktop Services (licencia)
 • storage - 10 GB (navyše, nezahrnuté v zákl. konfigurácií)
 • RAM pre beh apl. servera - 0,2 GB (navyše, nezahrnuté v zákl. konfigurácií)
 • RAM pre pre beh klienta - 0,2 GB (navyše, nezahrnuté v zákl. konfigurácií)
 • prenos dát z/do internetu v rozsahu 20 GB / užívateľ mesačne
 • online monitoring OS s notifikáciou
 • správa OS v rozsahu inštalácie opr. balíkov, riešenia krit. situácií, požiadaviek partnera, ...
 • správa Terminálového servera
 • podporovaný komerčný SSL certifikát pre zabezpečený vzdialený prístup k aplikáciám
 • virtuálny server s garantovanými parametrami (vCPU, vRAM)
 • vyhradený diskový priestor na výkonných 10k, resp. 15k rpm HDD v RAID6/RAID10 konfigurácií
 • výkonný centrálny redundantný diskový systém s pripojením FibreChannel
 • virtualizačná platforma VMware vSphere
 • verejná pevná IP adresa (počet podľa ponuky)
 • pripojenie serverov do siete internet je realizované rýchlosťou 1GBit/s
 • garantovaná dostupnosť služby 99,9 %
 • vysoká dostupnosť (HA) – v prípade poruchy servera okamžitý automatický štart záložného servera v rámci jedného DC

DALŠIE PARAMETRE:

Ako funguje cloud?

Public cloud prevádzkovaný spoločnosťou, ktorá je jednotkou v poskytovaní CLOUD na SR. Spoločnosť je vlastníkom certifikátov ISO 9001, 270001 a 20000. Hardvérové a softvérové vybavenie je umiestnené v 3 datacentrách. Hardvérové vybavenie zahŕňa výkonné viacprocesorové servery, diskové polia, sieťové prvky, prvky sieťovej bezpečnosti, transportné linky a záložné servery. Použitá virtualizačná platforma je VMware vSphere. Virtualizačné riešenie serverov VMware využíva aktuálne vyše 85% všetkých svetových virtualizácií, t.j. jedná sa o de facto virtualizačný štandard.

Technológie:

 • CISCO ASA firewally/VPN (HA)
 • CISCO GE network switches (HA)
 • Serverová infraštruktúra Fujitsu
 • Centrálne výkonné diskové systémy SAS s redundantným prepojením Fibre Channel a rôznymi dostupnými výkonnostnými kategóriami diskovej kapacity
 • On-line backup celých virtuálnych serverov do fyzicky oddeleného datacentra prostredníctvom privátnej linky s možnosťou ich “naštartovania” v akejkoľvek inej VMware infraštruktúre
 • On-line plná redundancia medzi geograficky oddelenými dátovými centrami, nezávislé prepojenia – možnosť kontinuálnej prevádzky serverov aj v prípade úplnej nedostupnosti jedného z dátových centier – viď. topológia siete

Parametre využívaných datacentier:

 • elektronické zabezpečenie priestorov vrátane kamerového systému
 • kontrolovaný časovo neobmedzený vstup prostredníctvom čipovej karty a odtlačku prsta len autorizovaným osobám do priestorov datacentra vrátane histórie prístupov
 • kontrolovaný časovo neobmedzený vstup prostredníctvom čipovej karty len autorizovaným osobám k samotným technológiám vrátane histórie prístupov
 • profesionálna redundantná podlahová klimatizácia
 • systém pre detekciu požiaru/dymu
 • dve nezávislé prípojky el. energie do datacentra
 • záložný zdroj napájania – naftový generátor a výkonné datacenter UPS APC
 • redundantná infraštruktúra siete výhradne zo zariadení Cisco Systems
 • dve nezávislé optické trasy 10GE
 • pripojenie SIX (SR) 10GBit, NIX (ČR) 1+GBit, zahraničie 10 a viac GBit

Topológia siete cloud:

cloud